مدیران توسعه بازار » دپارتمان مشاوره بازاریابی
کلینیک کسب و کار
کلینیک کسب و کار


مدیران توسعه بازار


قطب نمای مدیران توسعه بازار

مدیریت توسعه ی بازار به عنوان مدیریتی که مسئولیت تمام فعالیتهای سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی (پایگاه داده های اطلاعاتی، هوشمندی رقابتی، هوشمندی بازاریابی و تحقیقات بازاریابی) فعالیتهای ترویج و ارتباطات (تبلیغات، روابط عمومی، بازاریابی حسی، فروش حضوری، چاشنیهای فروش، بازاریابی مستقیم) و بازاریابی میدانی (سمپلینگ، انیماتورینگ، مرچندایزینگ، نمایش، بازرسی، و خرید مخفی) را به عهده خواهد داشت.

در راستای دو رسالت اصلی این مدیریت که شناسایی و شناساندن است، باید برنامه ریزی و اقدام کند. به زبان ساده، هدف اساسی مدیریت توسعه ی بازار، مدیریت برند فراگیر (شامل برند بنیانگذار، برند شرکت، برند محصولات، برند کارفرمایی، برند کارکنان و ...) است.

0 دیدگاه :

cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران