کلینیک کسب و کار
چه کنیم تا از خدمات مشاوری که انتخاب کرده ایم بهتر استفاده کنیم؟


صِرف اینکه یک مشاور بازاریابی انتخاب کرده اید ، هرچند مشاور قابل و حرفه ای باشد کافی نیست . باید شرایطی را فراهم کنید تا از خدمات مشاور بهترین استفاده را ببرید . توصیه های زیر می تواند مفید باشد :
:: جلسات مشاوره باید بطور منظم و بدون وقفه تشکیل شود . در این جلسات سعی کنید خودتان و سایر مدیران تصمیم گیر و مرتبط حتماً حضور داشته باشند .

:: بهتر است هر جلسه را ضبط صوتی یا تصویری کنید زیرا توصیه ها ، آموزش ها و گفته های مشاور هرکدامشان در آینده می توانند برای شما با ارزش باشند و شما برای هر دقیقه از وقت مشاور هزینه کرده اید که نباید به هدر رود .

:: هر جلسه مشاوره باید یک مصوبه و یک برنامه اجرائی مشخص برای هفته آینده داشته باشد . در برنامه اجرائی باید معلوم باشد که برای جلسه آینده چه کاری بوسیله چه کسی و چگونه باید انجام گیرد .

:: از شرکت خودتان یک نفر را بعنوان رابط یا هماهنگ کننده با مشاور تعیین کنید . رابط موظف است کلیه امور بین مشاور و شرکت را هماهنگ نموده و دستورات و برنامه هر جلسه را تدوین کرده وتوزیع نماید و همچنین پیگیری کند که کارها برای جلسه آینده بخوبی اجرا شوند .

:: مطمئن شوید که مصوبات و برنامه اجرائی هر جلسه بخوبی اجرا شده و کارها حتماً مطابق برنامه مورد نظر مشاور پیش رود .

:: از مشاور و نظرات او در شرکت خود علناً و رسماً حمایت کرده و پایبندی خود به توصیه های او را عملاً نشان دهید تا در این مورد رفتار شما برای دیگران الگو باشد .
:: در فاصله بین دو جلسه با مشاور در تماس باشید و مورد امور اجرائی با او مشورت کنید و از مدیران خود نیز همین را بخواهید .

سخن پایانی :
یک مشاور بازاریابی خوب مانند یک پزشک خانوادگی حاذق است و شما هزینه زیادی کرده اید تا او با مسائل ، مشکلات و ویژگی های کسب و کار شما آشنا شود . بنابراین هر چند پروژه مشاوره بخوبی به پایان رسیده و بظاهر کاری با او ندارید نباید با او قطع رابطه کنید . سعی کنید لااقل ماهی یکبار از مشاور در جلسات مدیران خود دعوت کنید تا در جریان کارهای شما بوده و بتواند همچنان برای شما مفید باشد .


cancel گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران